Scroll voor meer

Per 1 juli 2015 is de Wet Pensioencommunicatie in werking getreden. Deze wet ziet erop toe dat pensioenuitvoerders én werkgevers meer inzicht moeten geven over de van toepassing zijnde pensioenregeling. Zowel aan de werknemer, oud werknemer, partner en die werknemer die al met pensioen is.

De meeste werkgevers gaan er vanuit dat de pensioenuitvoerder ervoor zorgt dat de werkgever volledig compliant is met alle wetgeving. De pensioenuitvoerder voldoet hier niet volledig aan, omdat zij niet daadwerkelijk contact  heeft met de werknemers. Zij verwerkt alleen alle informatie die zij ontvangt. Werkgevers staan veel dichterbij hun werknemers dan pensioenuitvoerders. Werkgevers hebben hier meer inzicht en invloed op. Lees hieronder hoe dat in de praktijk uitpakt:

 

Voor de indiensttreding van een nieuwe werknemer

Voordat een nieuwe werknemer in dienst komt is het belangrijk dat hij/zij weet hoe de pensioenregeling in elkaar zit. Daarnaast moet aangegeven worden wat de eventuele risico’s zijn, wat het pensioengevend salaris is, de inhouding vanwege de AOW en wat bijvoorbeeld de eigen bijdrage is.

Belangrijk: Dit moet allemaal gebeuren voordat de nieuwe werknemer zijn/haar handtekening zet onder de arbeidsovereenkomst.

Is dit al goed geregeld binnen jouw bedrijf, zijn jullie zelf goed op de hoogte van de pensioenregeling en wordt dit in begrijpelijk taal uitgelegd aan de (potentiële) werknemer? Een vraag die je jezelf dient te stellen.

 

Tijdens het dienstverband

De  wet heeft niet alleen betrekking op nieuwe werknemers maar ook de werknemers die al in dienst zijn. Zijn die ook al “pensioen bewust”? Weten zij alle “in’s en out’s” van de pensioenregeling van hun werkgever? Je kunt eens bij de werknemer informeren of hij / zij weet hoe de pensioenregeling in elkaar zit.

 

Bij Life Events (levensgebeurtenissen)

Naast de inhoud van de pensioenregeling is het ook belangrijk dat de werknemer informatie kan vinden over de verschillende Life Events. Gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op het pensioen.

Denk hierbij aan:

  • Waardeoverdracht van pensioen
  • Meer of minder werken/verdienen
  • Samenwonen en/of Trouwen
  • Echtscheiding
  • Arbeidsongeschikt
  • Ontslag
  • Overlijden

Werknemers moeten de beschikking hebben over informatie indien een of meer van de Life Events zich voordoen. Uit jurisprudentie en via praktijkvoorbeelden is gebleken dat als een werknemer hier niet goed over is geïnformeerd, dit grote gevolgen kan hebben voor hun pensioen. Pensioen 1-2-3 (verplichte informatie vanuit de pensioenuitvoerder) is vrij beperkt qua informatie. Een werknemer ontvangt dit  pas na indiensttreding.

 

Wat biedt Onzepensioenregeling.nl? 

Onzepensioenregeling.nl  biedt een online pensioen informatie omgeving die voor iedereen begrijpelijk is. Zo kan de werkgever potentiële en bestaande werknemers van voldoende informatie voorzien over de van toepassing zijnde pensioenregeling.

Als werkgever is het  van belang om (potentiële) werknemers te verwijzen naar de portal voor meer informatie over hun pensioen en/of bij Life Events.