Scroll voor meer

Pensioenakkoordtool: speciaal voor de pensioenadviseur

Onzepensioenregeling.nl heeft een rekentool ontwikkelt voor de professionele pensioenadviseur die haar relaties wil bijstaan bij het maken van keuzen. Blijft het een beschikbare premieregeling met een staffel of stapt men ook voor de huidige werknemers over naar een flat rate.

De rekentool berekent de volgende situaties:

Ontwikkeling pensioenlast van beide systemen voor een periode van meer 30 jaar:

Wat zijn de te verwachten pensioenen voor de werknemers bij beide systemen op basis van:

  • Rendement en marktrente (zelf te kiezen)
  • Scenariosets DNB: Verwacht, slecht en goed weer

Compensatieregeling voor de (oudere) werknemers:

  • Bepaal het pensioendoel? 100% van het pensioen zoals bij de beschikbare premiestaffel of een percentage daarvan
  • Compensatie voor 10 jaar of 15 jaar of tot de pensioendatum
  • Wat zijn de compensatielasten

Na de verschillende berekeningen volgt de rapportage. Aan de hand van een duidelijk rapport met verschillende grafieken / tabellen, met extra tekstblokken, te vullen door de adviseur. Plus overzichten per werknemer, zodat na de beslissing voor een bepaalde oplossing, de werknemer inzicht krijgt in de gevolgen voor het uiteindelijke pensioen.

Interesse? Stuur een mail naar info@onzepensioenregeling.nl. We houden je dan op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom deze rekentool.