Scroll voor meer

Met de onderstaande test kun je ervaren of jullie momenteel als werkgever voldoen aan de Wet Pensioencommunicatie en de zorgplicht goed invullen. Gebruik de onderstaande knop als je meer informatie wilt over Onzepensioenregeling.nl.

Voordat een nieuwe werknemer de handtekening onder zijn arbeidsovereenkomst zet, heb ik hem uitgelegd wat de inhoud van de pensioenregeling is:
Vraag 1/ 10

Altijd

Soms

Nooit

Voordat een nieuwe werknemer de handtekening onder zijn arbeidsovereenkomst zet, is hij geïnformeerd over de mogelijkheden van waardeoverdracht. Ook is hem verteld wat de gevolgen daarvan kunnen zijn en de risico’s:
Vraag 2/ 10

Natuurlijk doen we dit altijd

Dit komt voor, maar niet altijd

Ben bang dat dit nooit gebeurt

Voordat een nieuwe werknemer de handtekening onder zijn arbeidsovereenkomst zet, is hij geïnformeerd over de keuzes die er binnen de pensioenregeling zijn en wat de eigen bijdrage is:
Vraag 3/ 10

Dit doen we altijd

Soms komt dit voor

Dit doen we nooit

De werknemer informeren wij nooit over de gevolgen van veranderingen in de privé situatie of wanneer er veranderingen zijn binnen zijn arbeidsovereenkomst:
Vraag 4/ 10

Klopt; dit doen wij inderdaad nooit

Klopt niet; wij gaan altijd met de werknemer om de tafel hierover

Onze werknemer wordt uitgelegd welke informatie beschikbaar is over de pensioenregeling en waar hij deze terug kan vinden:
Vraag 5/ 10

Hier zijn we strikt in, dus ja

Moet dit?

De werknemer krijgt uitleg over de consequenties bij meer / minder werken of meer / minder verdienen:
Vraag 6/ 10

Wij geven een volledige uitleg

Dit proberen we wel, maar we weten niet of we volledig zijn

Deze uitleg vindt niet plaats

Als een werknemer gaat trouwen of samenwonen of gaat scheiden of de relatie wordt beëindigd dan moet hij zelf maar uitzoeken wat de gevolgen zijn voor de pensioenregeling:
Vraag 7/ 10

Dit vinden wij zijn verantwoordelijkheid

Hier helpen wij hem altijd bij

De werknemer krijgt van ons informatie wat er gebeurt in de situatie bij overlijden of arbeidsongeschiktheid:
Vraag 8/ 10

Ja, dit vinden we belangrijk en doen wij ook

Nee, dit slaan we eigenlijk over

Bij uitdiensttreding informeren wij de werknemer wat hij met zijn opgebouwde pensioen kan doen:
Vraag 9/ 10

Ja, wij geven hem een formulier waardeoverdracht

Ja, wij gaan met hem om de tafel en informeren hem uitgebreid over de te nemen stappen

Nee, dat doen we nooit

Wij verwijzen standaard naar de pensioenuitvoerder en de portal van die uitvoerder. Daarmee voldoen we aan de wet.
Vraag 10/ 10

Dit doen we inderdaad

Dit doen we echt nooit

Compliant

Uit deze eenvoudige test is naar voren gekomen dat jullie organisatie zeer waarschijnlijk compliant is met de Wet Pensioencommunicatie en jullie de zorgplicht serieus nemen. Blijf hier serieus mee bezig. Top, hoor.

Pas op!

Dit is natuurlijk een eenvoudige test. Het geeft een indicatie hoe je als werkgever er voor staat. Ga er echter wel serieus mee om.

Grotendeels compliant

Uit deze eenvoudige test is naar voren gekomen dat jullie organisatie grotendeels compliant is met de Wet Pensioencommunicatie en jullie de zorgplicht behoorlijk serieus nemen. Er zijn wel wat verbeterpunten. Stuur ons een MAIL als je hier met ons over wil brainstormen.

Pas op!

Dit is natuurlijk een eenvoudige test. Het geeft een indicatie hoe je als werkgever er voor staat. Ga er echter wel serieus mee om.

Nog niet compliant

Uit deze eenvoudige test is naar voren gekomen dat jullie organisatie zeker nog niet compliant is met de Wet Pensioencommunicatie en jullie de zorgplicht dus onvoldoende serieus nemen. Er zijn meerdere verbeterpunten. Onze tool kan enorm van nut zijn om het gemis aan communicatie te verbeteren. Stuur ons snel een MAIL om af te spreken voor een demo.

Pas op!

Dit is natuurlijk een eenvoudige test. Het geeft een indicatie hoe je als werkgever er voor staat. Ga er echter wel serieus mee om.

Niet compliant

Uit deze eenvoudige test is naar voren gekomen dat jullie organisatie niet compliant is met de Wet Pensioencommunicatie en jullie de zorgplicht niet goed invullen. Er zijn vele verbeterpunten. Onze tool is voor jullie organisatie een onmisbaar instrument om het gemis aan communicatie te verbeteren. Stuur ons snel een MAIL om af te spreken voor een demo.

Pas op!

Dit is natuurlijk een eenvoudige test. Het geeft een indicatie hoe je als werkgever er voor staat. Ga er echter wel serieus mee om.